Pracownia Stresu Oksydacyjnego

Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych

ul. Konstantynów 1J

tel. 81 4545618

email iglina@kul.lublin.pl

 

Pełniona funkcja: asystent 

 

 

Działalność naukowo-badawcza

-ocena cytotoksycznego działania związków wanadu na hodowlach komórek ssaków w oparciu o testy cytotoksyczności podstawowej (test z resazuryną, test pochłaniania czerwieni obojętnej, test z błękitem trypanu, test z sulforodaminą B)

-wyznaczanie wartości IC50 w programie GraphPad Prism

-ocena wpływu wybranych substancji o właściwościach antyoksydacyjnych (selen, kwas pirogronowy) na cytotoksyczne działanie wanadu w hodowli komórek ssaków: (a) ocena morfologii przy użyciu mikroskopu z kontrastem fazowym, (b) badanie stresu oksydacyjnego przy pomocy metod kolorymetrycznych i fluorymetrycznych

-badanie interakcji pomiędzy wanadem i selenem oraz wanadem i pirogronianem

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 19.10.2017 13:00