dr hab. Iwona Sawulska
adiunkt - Katedra Dydaktyki Muzycznej
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: iwona.sawulska_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2845-1076