2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2018

Artykuł w czasopiśmie

20172016


2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa


2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Redakcja naczelna publikacji naukowejRecenzja artykułu naukowego2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Recenzja artykułu naukowego

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym


2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego
Recenzja w przewodzie doktorskim
Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym
2010Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyCzłonkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


2008Redakcja naczelna publikacji naukowej


2007Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


20062005

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym


2003


Książka naukowa recenzowana
20022001

  • Doświadczenia Międzynarodowego Sympozjum Banków Europy Środkowej i Wschodniej - lata 1993-2000

  • Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


    Redakcja naczelna publikacji naukowej


    1996    1993


    Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow