2020

Rozprawy doktorskie
 • Cywilnoprawne apekty transseksualizmu w Polsce
Prace magisterskie
 • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta
 • Status prawny wspólnika spółki cywilnej
 • Akt poświadczenia dziedziczenia jako alternatywny sposób stwierdzenia praw do spadku
 • Testament ustny w świetle orzecznictwa
 • Odpowiedzialność cywilna za szkodę na osobie wyrządzoną ruchem mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody
 • Status małoletniego w prawie spadkowym
 • Dziedziczenie ustawowe wstępnych spadkodawcy
 • Odwołanie testamentu
 • Nadużycie prawa do zachowku
 • Odwołanie darowizny
 • Konwersja testamentu allograficznego w testament ustny
 • Wady oświadczenia woli w prawie spadkowym
 • Cywilnoprawny status osób fizycznych wykazujących zaburzenia psychiczne

2019

Prace magisterskie
 • Postanowienie o uznaniu za zmarłego i skutki jego uchylenia
 • Postępowanie o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • Wyłączenie małżonka od dziedziczenia na podstawie art. 940 Kodeksu cywilnego
 • Odrzucenie spadku
 • Ochrona życia w przepisach kodeksu cywilnego
 • Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych