dr hab. Hanna Witczak prof. KUL
Prodziekan
profesor KUL - Katedra Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: hanna.witczak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-5949-3052