20182017

 • Nagroda Prezydenta Miasta Lublin

 • 2016
  2015


  Prawykonanie utworu muzycznego z dużą obsadą  2014
  Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


  2012
  Realizacja nagrania dźwiękowego  2011  Redakcja naczelna publikacji naukowej  Prawykonanie kameralnego utworu muzycznego


  Recital muzyczny, dyrygowanie


  Realizacja nagrania dźwiękowego


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


  Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN


  Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN


  2010


  Prawykonanie kameralnego utworu muzycznego  2009

 • "Wieczór z kolędą"
 • Uroczyste obchody z okazji święta
 • XIII Lubelskie Forum Sztuki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego.
 • Koncert Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • 70 rocznica wybuchu II wojny światowej
 • 70 rocznica wybuchu II wojny światowej
 • 70 rocznica wybuchu II wojny światowej
 • "Wieczór kolęd"
 • 70 rocznica wybuchu II wojny światowej
 • Noc Kultury
 • 70 rocznica wybuchu II wojny światowej
 • XIII Lubelskie Forum Sztuki Wsółczesnej im. W. Lutosławskiego


 • Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW


  Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW


  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MNiSW


  2008  Realizacja imprezy artystycznej


  Udział w festiwalu nauki  2007


  Prawykonanie utworu muzycznego z dużą obsadą


  2005  1996