dr hab. Grzegorz Pecka
adiunkt - Katedra Dydaktyki Muzycznej
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: grzegorz.pecka_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2558-9176