dr hab. Grzegorz Pecka
adiunkt - Katedra Badań nad Monodią i Polifonią Religijną
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: grzegorz.pecka_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2558-9176