Ukończyłem studia z historii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, zakończone obroną doktoratu. Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce po 1918 r., ze szczególnym uwzględnieniem dziejów diecezji lubelskiej, a także przeszłością naszej Uczelni.

Od 2019 r. jestem zatrudniony w Ośrodku Badań nad Dziejami KUL.

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2021 12:30