dr Grzegorz Misiura
Adiunkt - Ośrodek Badań nad Dziejami KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: grzegorz.misiura_anti_spam@kul.pl