Grzegorz Maziarczyk

Jego zainteresowania naukowe obejmują współczesną literaturę i kulturę, w szczególności angielską i amerykańską, oraz transmedialną teorię narracji. W swoich badaniach podejmuje kwestie związane z materialnością tekstu, intermedialnością, narracją multimodalną, relacją między literaturą a nowymi mediami oraz utopią i dystopią. Prowadził badania m.in. na Uniwersytecie Notre Dame,  Uniwersytecie Londyńskim oraz Katholieke Universiteit Leuven. W latach 2010-13 kierował grantem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Powieść jako książka: eksperymenty typograficzne we współczesnej prozie anglojęzycznej”.  Autor dwóch monografii, współredaktor pięciu tomów zbiorowych poświęconych relacji między kulturą a literaturą, utopii i dystopii w mediach oraz przedstawieniu umysłu we współczesnej powieści. Artykuły dotyczące teorii narracji, literatury współczesnej, a także kina i nowych mediów publikował m.in. w takich czasopisma jak Word & Image, Journal of Narrative Theory, Utopian Studies, Interfaces: Image, Texte, Language i Slavia. W latach 2017-2019 kierował Instytutem Filologii Angielskiej KUL. Od 1 października 2019 pełni funkcję Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa.

Profil Google Scholar

Ostatnia aktualizacja: 29.01.2021 18:41