Grzegorz Maziarczyk
  • Dyrektor Instytutu (od 2020-10-01)
  • Kierownik Katedry (od 2019-10-01)
  • Dyrektor Instytutu (od 2019-10-01 do 2020-09-30)
  • Dyrektor Instytutu (od 2017-11-22 do 2019-09-30)
  • Kierownik Katedry (od 2016-10-01 do 2019-09-30)