Członek Komisji Historycznej PAN w Lublinie na lata 2015-2019

Członkostwo w PAN