Grupa Polska Commission Internationale d'Histoire Ecclósiastique Comparóe przy Polskiej Akedemii Umiejętności w Krakowie

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym