Duchowieństwo katolickie wobec zmian społecznych w okresie międzywojennym. Zarys problematyki badawczej.
[The Catholic clergy in the face of social changes in the interwar period: An outline of research issues]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Rok wydania: 2019
Tom: 112
Strony od-do: 73-92
Streszczenie: W artykule zostały zaprezentowane charakterystyczne dla duchowieństwa katolickiego okresu międzywojennego poglądy na wybrane aspekty zmian zachodzących w społeczeństwie polskim w tamtym czasie dotyczących religijności, obyczajowości, rodziny i wychowania młodego pokolenia. Analiza ma charakter wstępny i sondażowy. Omówione w niej zostały jedynie niektóre aspekty dotyczące tej problematyki, ukazane w kontekście międzywojennych prądów odnowy katolicyzmu. Podstawę źródłową stanowią wypowiedzi duchownych, głównie z dwóch dawnych zaborów pruskiego i rosyjskiego, zawarte na łamach dwóch wpływowych i opiniotwórczych w tych środowiskach miesięczników: poznańskich „Wiadomości dla Duchowieństwa” i wychodzących w Warszawie „Wiadomości Archidiecezjalnych Warszawskich”.
Słowa kluczowe: Kościół katolicki, duchowieństwo, okres międzywojenny, II Rzeczpospolita, zmiany społeczne
Dostęp WWW: http://www.abmk.kul.pl/files/166/bujak_112.pdf
DOI: 10.31743/abmk.2019.112.04Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Grzegorz Bujak",
title = "Duchowieństwo katolickie wobec zmian społecznych w okresie międzywojennym. Zarys problematyki badawczej.",
journal = "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne",
year = "2019",
pages = "73-92"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bujak, G. (2019). Duchowieństwo katolickie wobec zmian społecznych w okresie międzywojennym. Zarys problematyki badawczej. Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 73-92.