Ideał kapłana i przygotowanie do kapłaństwa w okresie międzywojennym w świetle statutów synodalnych
[The ideal of the priest and the preparation for the priesthood in the interwar period in the light of the statutes of the Synod]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Ogólnopolskie spotkanie historyków Kościoła
Miejsce: Wadowice