Przemiany religijności w Kościele katolickim w okresie międzywojnia
[Transformations of the religiousness at the Catholic Church in Poland 1918-1939]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Religia a społeczeństwo II Rzeczypospolitej
Miejsce: Warszawa IH PAN