2018

Prace licencjackie
  • Działalność polityczna generała Piotra Nikołajewicza Wrangla w świetle jego ,,Wspomnień".
  • Wobec komunizmu. Krytyka realiów komunistycznej Polski w "Dziennikach" Stefana Kisielewskiego.

2017

Prace licencjackie
  • Stosunek władz radzieckich do awarii na Czarnobylskiej Stacji Atomowej w 1986 roku
  • Ksiądz Władysław Wanags (1931-2001) - obrońca Kościoła na Podolu

2013

Prace licencjackie
  • Polityczno - prawne aspekty wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
  • Aktywność oddziału zbrojnego Hieronima Dekutowskiego "Zapory" na Lubelszczyźnie.
  • Organy Aparatu Bezpieczeństwa odpowiedzialne za walkę z niepodległościowym podziemiem zbrojnym w latach 1944-1954.
  • Polityczo-ekonomiczne aspekty ostatnich lat rządów Edwarda Gierka.