2021Recenzja naukowa w czasopiśmie


2020Hasło słownikowe


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

2019


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Hasło encyklopedyczne

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej2017Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieStypendium finansowane z innych środków


Usługi dydaktyczne w kraju2016
Hasło encyklopedyczneArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2015Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Udział w konferencji krajowej

2014
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Działalność odczytowa


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2012


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Recenzja naukowa w czasopiśmie


Rozdział w podręczniku akademickim


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyProwadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej
2009

 • Aleksander Świętochowski i jego związki z Mazowszem
 • Postawa harcerzy we wrześniu 1939 r.

 • 2008


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2007
  2006


  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW