dr Ewelina Świdrak
adiunkt - Katedra Pedagogiki Rodziny
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: ewelina.swidrak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6815-5370