Ewelina Bańka

Przygotowanie i prowadzenie warsztatów integracyjnych w ramach Orientation Week

Usługi dydaktyczne w kraju

Nazwa jednostki: Uniwersytet Otwarty KUL