Ewelina Bańka

Guadalupe w sztuce meksykańsko-amerykańskiej
[Guadalupe in Mexican-American Art]

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

Miejsce: Chmielnicki, Ukraina
Nazwa jednostki: Katedra Filologii Słowiańskiej, Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny