Ewelina Bańka

przeprowadzenie egzaminu; udział w pracach komisji egzaminacyjnej Państwowego Egzaminu Certyfikacyjnego Języka Polskiego Jako Obcego

Usługi dydaktyczne w kraju

Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Centrum egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego