Ewelina Bańka

Przeprowadzenie egzaminu i udział w pracach komisji egzaminacyjnej Państwowego Egzaminu Certyfikacyjnego Jezyka Polskiego Jako Obcego
[State Certificate Examinations in Polish as a Foreign Language]

Usługi dydaktyczne w kraju

Nazwa jednostki: Centrum egzaminów certyfikatowych z jezyka polskiego jako obcego, KUL