Ewelina Bańka

Przeprowadzenie egzaminu i udział w pracach komisji egzaminacyjnej Państwowego Egzaminu Certyfikacyjnego Języka Polskiego Jako Obcego
[certificate examinations in Polish as a foreign language]

Usługi dydaktyczne w kraju

Nazwa jednostki: Centrum egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, KUL