Ewelina Bańka

Nurturing the Amá's Love – A Decolonial Story of Homecoming in Esther Belin's Work

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Migrants, Visitors, Invaders in the American South and the Southwest
Miejsce: Łódź
Nazwa jednostki: Instytut Filologii Angielskiej, Katedra Literatury Amerykańskiej