Ewelina Bańka

Lektor języka polskiego jako obcego
[ Polish language instructor]

Usługi dydaktyczne w kraju

Nazwa jednostki: Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL