Ewelina Bańka

Lektor języka polskiego jako obcego. Kurs prowadzony w Szkole Letniej Języka i Kultury Polskiej,KUL
[The Polish language instructor at The School of Polish Language and Culture, KUL]

Usługi dydaktyczne w kraju

Nazwa jednostki: Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej KUL