2019

Prace licencjackie
  • Mesjanizm rewolucjonisty na przykładzie pism Augustyna Wróblewskiego.

2018

Prace magisterskie
  • Wizja Polski odrodzonej na łamach "Kroniki Emigracji Polskiej"

2017

Prace magisterskie
  • Obraz Polski i świata na łamach pisma ,,Lwowianin''
  • Teorie i plany wojny partyzanckiej u progu Powstania Styczniowego
  • "Kobieta idealna". Obraz ziemianki w XIX wieku w świetle wybranych poradników życia rodzinnego.
  • Przemiany społeczne w XIX wieku w oczach kobiet (w świetle wybranych pamiętników kobiecych)