2020


2019Redakcja naczelna czasopisma naukowego2018Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • redaktor tomu 15
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w LublinieUsługi eksperckie w kraju2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRedakcja naczelna czasopisma naukowego

 • redaktor tomu 14
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie


2016
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Wprowadzenie
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie


Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • redaktor tomu 13
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej2015
Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • redaktor 12 tomu
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w LublinieUdział w konferencji krajowej


2014

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • redaktor 11 tomu
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie


2013

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • redaktor 10 tomu
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie2012Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • redaktor 9 tomu
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


2011


Recenzja naukowa w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmie


Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • redaktor 8 tomu
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

2010
Artykuł w czasopiśmie


Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • redaktor 7 tomu
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie


2009
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Wstęp
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Hasło słownikowe


2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmie2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Redakcja naczelna czasopisma naukowego2005


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2004


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2003


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki
2002Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł nierecenzowany w czasopiśmie
2001Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
2000Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

1998


Recenzja naukowa w czasopiśmie


1997


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Hasło encyklopedyczne1996


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyStypendium finansowane z innych środków


1995


Recenzja naukowa w czasopiśmie


1994


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


1992


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym


1991


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


1990


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany