Zieleń osiedli mieszkaniowych i zabudowy wielorodzinnej w strukturze ekologicznej Lublina
[Green Areas at Housing Estates in Ecological City Structures]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Współautorzy: Paweł Adamiec
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2015
Tytuł publikacji: Krajobrazy Lublina - osiedla mieszkaniowe
Redaktorzy: Ewa Trzaskowska, Paweł Adamiec
Strony od-do: 41-56
Streszczenie: W miastach obserwujemy spadek sprawności funkcjonowania środowiska przyrodniczego, kurczą się tereny naturalne. Coraz mniejsze możliwości rozbudowy terenów zieleni powodują, że osiedla mieszkaniowe przejmują ich funkcje, stając się ważnym elementem w strukturze ekologicznej miast. Do lat 80. XX w. w budowie osiedli obowiązywały normatywy dotyczące terenów zieleni, krytykowane przez wielu badaczy. Dziś obszary te dzięki spontanicznemu wkraczaniu różnych gatunków roślin i zwierząt z terenów otwartych oraz powstaniu w miarę trwałych układów biocenotycznych, stanowią cenne przyrodnicze przestrzenie. Ich przeciwieństwem są nowe osiedla o małych powierzchniach biologicznie czynnych, gdzie dominuje zieleń niska, krzewy iglaste, drzewa o małych koronach, często sadzone na podziemnych garażach. W pracy ocenie poddano tereny zieleni osiedlowej i zabudowy mieszkaniowej Lublina z punktu widzenia funkcjonowania przyrodniczego systemu miasta. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty modyfikacji klimatu miasta, przeciwdziałania przesuszania gruntu oraz zmniejszenia odpływu powierzchniowego, występowania siedlisk dla zwierząt.
Słowa kluczowe: zieleń osiedlowa, struktura ekologiczna, SPM, LublinCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Trzaskowska and Paweł Adamiec",
title = "Zieleń osiedli mieszkaniowych i zabudowy wielorodzinnej w strukturze ekologicznej Lublina",
journal = "",
year = "2015",
pages = "41-56"
}

Cytowanie w formacie APA:
Trzaskowska, E. and Paweł Adamiec(2015). Zieleń osiedli mieszkaniowych i zabudowy wielorodzinnej w strukturze ekologicznej Lublina. , 41-56.