Rewitalizacja osiedlowych terenów zieleni - metody pracy na przykładzie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
[Revitalization of Green Areas at Housing Estates - Working Methods at Lublin Cooperative Housing as an Example ]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Współautorzy: Paweł Adamiec
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2015
Tytuł publikacji: Krajobrazy Lublina-osiedla mieszkaniowe
Redaktorzy: Ewa Trzaskowska, Paweł Adamiec
Strony od-do: 133-150
Streszczenie: Rewitalizacja przestrzeni osiedlowej jest niezbędnym procesem w kształtowaniu i podnoszeniu standardów mieszkaniowych miast. Jednym z jej narzędzi jest prowadzenie działań projektowych i urządzeniowych z zakresu architektury krajobrazu, dotyczących kształtowania zieleni, stref funkcjonalno-przestrzennych, układów komunikacyjnych oraz animacji przestrzeni. W artykule przedstawiono ocenę skuteczności i jakości prac prowadzonych przez Instytut Architektury Krajobrazu KUL na terenach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ocenę prac wykonawczych podejmowanych przez osiedla LSM oraz ogólną ocenę zaproponowanych rozwiązań, wykonaną przez mieszkańców. Opisano również efekty wprowadzonych zmian w zagospodarowaniu przestrzeni, metodykę i kierunki działań rewitalizacyjnych opracowanych przez projektantów.
Słowa kluczowe: osiedla mieszkaniowe, rewitalizacja, Lublin, zieleń osiedlowaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Trzaskowska and Paweł Adamiec",
title = "Rewitalizacja osiedlowych terenów zieleni - metody pracy na przykładzie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej",
journal = "",
year = "2015",
pages = "133-150"
}

Cytowanie w formacie APA:
Trzaskowska, E. and Paweł Adamiec(2015). Rewitalizacja osiedlowych terenów zieleni - metody pracy na przykładzie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. , 133-150.