Ochrona różnorodności biologicznej w kształtowaniu terenów zieleni na przykładzie trawników
[Biodiversity Protection in Management Principle Green Areas for Example Laws]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum (ISSN: 1644-0749)
Rok wydania: 2013
Tom: 12
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 101-110
Streszczenie: W miastach znaczący procent terenów zieleni zajmują trawniki. Pełnią one funkcję ozdobną, a na podwórkach osiedlowych, w niektórych parkach i przydomowych ogrodach stanowią miejsca zabaw dla dzieci i odpoczynku dorosłych [Haber 2005]. Zwy¬kle dąży się do utworzenia idealnego trawnika będącego wypielęgnowaną monokulturą traw. Jego utrzymanie wymaga częstego strzyżenia, nawożenia, podlewania, walcowania. To pociąga za sobą koszty i pochłania dużo czasu. Tymczasem z przyrodniczego punktu widzenia, równa, zielona murawa stanowi niemal pustynię. Dla większości owadów i pta¬ków nie przedstawia żadnej wartości, nie dostarcza pożywienia, ani nie daje schronienia. Małe środki finansowe przeznaczane na pielęgnację tych terenów w wielu miastach powo¬dują, że stają się one terenami o dużym zróżnicowaniu florystycznym. W pracy przedsta¬wiono zróżnicowanie bogactwa gatunkowego trawników miejskich. Wskazano, że na wielu z nich znajdują się gatunki cenne dla owadów, dostarczające nektaru i pyłku (pożytkowe). Podjęto próbę określenia ogólnych zasad, których przyjęcie może przyczynić się do zwiększania różnorodności florystycznej na tych terenach zieleni.
Słowa kluczowe: bogactwo gatunkowe, trawniki ekstensywne, kształtowanie terenów zieleni
Dostęp WWW: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Scientiarum_Polonorum_Administratio_Locorum/Acta_Scientiarum_Polonorum_Administratio_Locorum-r2013-t12-n2/Acta_Scientiarum_Polonorum_Administratio_Locorum-r2013-t12-n2-s101-110/Acta_Scientiarum_Polonorum_Administratio_Locorum-r2013-t12-n2-s101-110.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Trzaskowska",
title = "Ochrona różnorodności biologicznej w kształtowaniu terenów zieleni na przykładzie trawników",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum",
year = "2013",
number = "2",
pages = "101-110"
}

Cytowanie w formacie APA:
Trzaskowska, E. (2013). Ochrona różnorodności biologicznej w kształtowaniu terenów zieleni na przykładzie trawników. Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 2, 101-110.