Ochrona różnorodności biologicznej w miastach jako jedna z zasad wdrażania zrównoważonego rozwoju
[Biodiversity Conservation in Cities as One of the Principles of the Implementation of Sustainable Development]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Studia Miejskie (ISSN: 2082-4793)
Rok wydania: 2015
Tom: 19
Strony od-do: 87-97
Streszczenie: Streszczenie: Ochrona różnorodności jest wpisana jako jedna z zasad zrównoważonego rozwoju ale wydaje się całkowicie niemożliwa i nieuzasadniona w miastach. Pojawia się pytanie po co chronić przyrodę tam gdzie jej nie ma. Specyficzny ekosystem miejski wbrew powszechnym opiniom charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną wynikającą z mozaikowej struktury zbiorowisk, na którą składają się płaty naturalne w różnym stopniu zmodyfikowane przez człowieka, obszary rolnicze, zieleń nasadzana oraz roślinność synantropijna. Postępująca urbanizacja, porządkowanie terenów dotychczas nieużytkowanych, działania pielęgnacyjne, planistyczne ale i ochroniarskie wpływają na spadek różnorodność. Niedoceniana jest jej wartość w funkcjonowaniu miast, poprawie warunków życia w miastach jak i aspekt ekonomiczny.
Słowa kluczowe: funkcjonowanie miast, środowisko przyrodnicze miast, planowanie
Dostęp WWW: http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/05/S_Miejskie_19_2015-Trzaskowska.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Trzaskowska",
title = "Ochrona różnorodności biologicznej w miastach jako jedna z zasad wdrażania zrównoważonego rozwoju ",
journal = "Studia Miejskie",
year = "2015",
pages = "87-97"
}

Cytowanie w formacie APA:
Trzaskowska, E. (2015). Ochrona różnorodności biologicznej w miastach jako jedna z zasad wdrażania zrównoważonego rozwoju . Studia Miejskie, 87-97.