Zieleń obiektów handlowych i stref komercyjnych
[GREEN OF SHOPPING MALLS AND COMMERCIAL ZONES]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy (ISSN: 1733-2435)
Współautorzy: Paweł Adamiec
Rok wydania: 2015
Tom: 12
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 13-21
Streszczenie: W kształtowaniu terenów komercyjnych w Polsce, rzadko kiedy uwzględnia się aspekty ekologiczne, przyrodnicze oraz zasady zrównoważonego rozwoju. W zachodnich krajach europejskich, dużo większą uwagę przywiązuje się do aspektu różnorodności biologicznej zieleni. Przeprowadzone badania dotyczyły analizy zieleni i działań podejmowanych w zagospodarowaniu i pielęgnowaniu terenów centrów handlowych w różnych miastach Polski oraz wybranych krajów w zachodniej Europie. W ocenie brano pod uwagę kryteria estetyczne, ekologiczne i społeczne. Uwzględniono zróżnicowanie gatunkowe, obecność ogrodów na dachach oraz działania proekologiczne takie jak zwiększanie różnorodności biologicznej, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i gleby, oszczędzanie energii, zmniejszenie zużycia oraz retencjonowanie wody. Badania wykazały, że w Polsce poza incydentalnymi działaniami, zieleń ma wyłącznie znaczenie estetyczne i izolacyjne. Uwzględnia się także jej funkcję wypoczynkową, budowanie mikroklimatu oraz walory kompozycyjne. Na podstawie wniosków sformułowano wytyczne określające kierunki kształtowania tego typu przestrzeni.
Słowa kluczowe: biekty handlowe, różnorodność biologiczna, zieleń obiektów komercyjnych
Dostęp WWW: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiboeW3neTKAhVJiywKHWX_DOUQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fcejsh.icm.edu.pl%2Fcejsh%2Felement%2Fbwmeta1.element.desklight-1141f755-29cc-4050-a2ca-e27101946067%2Fc%2FPRM_2015-3_02_Trzaskowska_Adamiec_1.pdf&usg=AFQjCNH0l02xTa0kn2VV6z32S9_NHYkhrQ&sig2=GEibqpB2tEzN8I5FsClQBA&cad=rjaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Trzaskowska and Paweł Adamiec",
title = "Zieleń obiektów handlowych i stref komercyjnych",
journal = "PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy",
year = "2015",
number = "3",
pages = "13-21"
}

Cytowanie w formacie APA:
Trzaskowska, E. and Paweł Adamiec(2015). Zieleń obiektów handlowych i stref komercyjnych. PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy, 3, 13-21.