Zieleń osiedli i inwestycji deweloperskich w Lublinie
[GREEN OF HOUSING ESTATES AND DEVELOPMENT INVESTMENTS IN LUBLIN]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy (ISSN: 1733-2435)
Współautorzy: Paweł Adamiec
Rok wydania: 2015
Tom: 12
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 23-30
Streszczenie: Zasady doboru roślin ozdobnych na terenach inwestycji deweloperskich są wielokrotnie pomijane w piśmiennictwie i nieuwzględniane w praktyce. Często jednak uwzględnia się niedostosowane do tych przestrzeni wytyczne, zaczerpnięte z porad dotyczących kształtowania osiedli spółdzielczych lub ogrodów przydomowych. W wielu przypadkach, w gospodarowaniu zielenią wykorzystywane rozwiązania krótkotrwałe, nieuwzględniające aspektów ekologicznych, estetycznych czy zdrowotnych. Błędne przekonania i niewłaściwe realizacje powodują, że inwestycje deweloperskie stają obiektami o małej wartości przyrodniczej i wypoczynkowej. W artykule oprócz wskazania konkretnych wytycznych odnoszących się do terenów zieleni osiedli developerskich, zaproponowano również właściwy dobór gatunkowy roślin. Podstawą do określenia kierunku zmian służących reorganizacji przestrzeni deweloperskich były diagnozy stanu i funkcjonowania tych inwestycji oraz inwentaryzacje przestrzenne, przeprowadzone w Lublinie. Opracowane wskazania mogą stanowić podstawę w kształtowaniu kolejnych obiektów deweloperskich.
Słowa kluczowe: inwestycje deweloperskie, osiedla spółdzielcze, tereny zieleni, Lublin
Dostęp WWW: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiz1omHnuTKAhUGjSwKHYzVCfsQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fcejsh.icm.edu.pl%2Fcejsh%2Felement%2Fbwmeta1.element.desklight-ac58656e-c5fe-4d30-b338-8d8623063351%2Fc%2FPRM_2015-3_02_Trzaskowska_Adamiec_2.pdf&usg=AFQjCNHbgTiyoypt48AxHVE2NbMhofYgEA&sig2=krjSfNRB1mUvr1COJhZvPA&bvm=bv.113370389,d.bGg&cad=rjaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Trzaskowska and Paweł Adamiec",
title = "Zieleń osiedli i inwestycji deweloperskich w Lublinie",
journal = "PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy",
year = "2015",
number = "3",
pages = "23-30"
}

Cytowanie w formacie APA:
Trzaskowska, E. and Paweł Adamiec(2015). Zieleń osiedli i inwestycji deweloperskich w Lublinie. PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy, 3, 23-30.