Owoce roślin drzewiastych jako element podnoszący estetykę środowiska Lublina w okresie zimowym
[Fruits of trees and shrubs as an element increasing aesthetics of the environment of the city of Lublin in winter time]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Nauka Przyroda Technologie (ISSN: 1897-7820)
Współautorzy: Joanna Renda
Rok wydania: 2015
Tom: 9
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 36
Streszczenie: Drzewa i krzewy o owocach ozdobnych zimą stanowią ważną część szaty roślinnej polskich miast. Intensywne barwy owoców oraz ich masowe występowanie na gałązkach powodują, że są dobrze widoczne w szarym, zimowym krajobrazie i podnoszą jego walory estetyczne. Wśród roślin badanych w okresie jesienno-zimowym na terenie Lublina wyróżniono kilkanaście gatunków, które uznano za szczególnie ozdobne ze względu na wytwarzane owoce. Gatunki te powinny być uwzględniane w doborach roślin do zieleni miejskiej.
Słowa kluczowe: drzewa i krzewy, owoce, estetyka, tereny zieleni, Lublin
DOI: DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.36Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Trzaskowska and Joanna Renda",
title = "Owoce roślin drzewiastych jako element podnoszący estetykę środowiska Lublina w okresie zimowym ",
journal = "Nauka Przyroda Technologie",
year = "2015",
number = "3",
pages = "36"
}

Cytowanie w formacie APA:
Trzaskowska, E. and Joanna Renda(2015). Owoce roślin drzewiastych jako element podnoszący estetykę środowiska Lublina w okresie zimowym . Nauka Przyroda Technologie, 3, 36.