Aspekty wypoczynkowe na osiedlach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie - pozytywne przykłady przemian
[Recreational options available at the Lublin housing cooperative - examples of positive change]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy (ISSN: 1733-2435)
Współautorzy: Paweł Adamiec
Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 5-14
Streszczenie: Zmiany zachodzące w społeczeństwie w zakresie struktury wiekowej, potrzeb czy preferencji mieszkańców osiedli powodują, że ich przestrzeń życiowa wymaga ciągłej modernizacji. Bezproblemowe funkcjonowanie tego typu przestrzeni gwarantują zmiany ich programów funkcjonalnych co 10-20 lat, uwzględniające aktualne potrzeby. Dobrym przykładem w zakresie tej tematyki jest Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa (LSM), która przy współpracy z Instytutem Architektury Krajobrazu podjęła się procesu modernizacyjnego. Działania polegają na rozbudowie systemu wypoczynkowego, usprawnieniu funkcjonowania przestrzeni, podniesieniu jej atrakcyjności i estetyki z uwzględnieniem aspektów ekologicznych oraz krajobrazowych. Projekty są systematycznie realizowane, co pozwala weryfikować zasadność poszczególnych działań. Jednocześnie utwierdza realizatorów, że nadawanie przestrzeni wypoczynkowej nowej rangi powoduje pozytywne zmiany w stosunku mieszkańców do środowiska przyrodniczego oraz podnosi jakość relacji pomiędzy użytkownikami osiedli.
Słowa kluczowe: osiedla, zieleń osiedlowa, wypoczynek w mieścieCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Trzaskowska and Paweł Adamiec",
title = "Aspekty wypoczynkowe na osiedlach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie - pozytywne przykłady przemian",
journal = "PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy",
year = "2013",
number = "4",
pages = "5-14"
}

Cytowanie w formacie APA:
Trzaskowska, E. and Paweł Adamiec(2013). Aspekty wypoczynkowe na osiedlach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie - pozytywne przykłady przemian. PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy, 4, 5-14.