Analiza dendroflory założeń cmentarnych w krajobrazie miasta i wsi Lubelszczyzny
[Analysis of dendroflora established cemetery greens in rural landscape of Lublin]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIÓW KRAJOBRAZOWYCH PAN (ISSN: 1895-3980)
Współautorzy: Katarzyna Karczmarz
Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 7-20
Streszczenie: Badania prowadzono w latach 2011-2012. Analizie poddano drzewa i krzewy siedmiu cmentarzy Lubelszczyzny. Stwierdzono występowanie 44 gatunków drzew i 70 gatunków krzewów należących do 29 rodzin. 15 gatunków drzew i 12 gatunków krzewów reprezentowało gromadę nagozalążkowych (72,2% ogólnej liczby drzew i 35,2% ogólnej liczby krzewów). Ogółem zinwenteryzowano 8466 drzew. Najliczniej występowały: Thuja occidentalis L., Acer platanoides L., Betula pendula Roth. Z 3278 zinwentaryzowanych krzewów najliczniejsze były: Buxus sempervirens L., Rosa sp., Juniperus virginiana L.
Słowa kluczowe: cmentarz, dendroflora, krajobraz, kompozycja, ogródCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Trzaskowska and Katarzyna Karczmarz",
title = "Analiza dendroflory założeń cmentarnych w krajobrazie miasta i wsi Lubelszczyzny",
journal = "TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIÓW KRAJOBRAZOWYCH PAN",
year = "2013",
number = "4",
pages = "7-20"
}

Cytowanie w formacie APA:
Trzaskowska, E. and Katarzyna Karczmarz(2013). Analiza dendroflory założeń cmentarnych w krajobrazie miasta i wsi Lubelszczyzny. TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIÓW KRAJOBRAZOWYCH PAN, 4, 7-20.