Ochrona różnorodności biologicznej w miastach jako jedna z zasad wdrażania zrównoważonego rozwoju
[Biodiversity conservation in cities as one of the principles of the implementation of sustainable development]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum (ISSN: 1644-0749)
Rok wydania: 2013
Tom: 12
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 5-14
Streszczenie: Ochrona różnorodności jest wpisana jako jedna z zasad zrównoważonego rozwoju ale wydaje się całkowicie niemożliwa i nieuzasadniona w miastach. Pojawia się pytanie po co chronić przyrodę tam gdzie jej nie ma. Specyficzny ekosystem miejski wbrew powszechnym opiniom charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną wynikającą z mozaikowej struktury zbiorowisk, na którą składają się płaty naturalne w różnym stopniu zmodyfikowane przez człowieka, obszary rolnicze, zieleń nasadzana oraz roślinność synantropijna. Postępująca urbanizacja, porządkowanie terenów dotychczas nieużytkowanych, działania pielęgnacyjne, planistyczne ale i ochroniarskie wpływają na spadek różnorodność. Niedoceniana jest jej wartość w funkcjonowaniu miast, poprawie warunków życia w miastach jak i aspekt ekonomiczny.
Słowa kluczowe: funkcjonowanie miast, środowisko przyrodnicze miast, planowanieCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Trzaskowska",
title = "Ochrona różnorodności biologicznej w miastach jako jedna z zasad wdrażania zrównoważonego rozwoju",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum",
year = "2013",
number = "2",
pages = "5-14"
}

Cytowanie w formacie APA:
Trzaskowska, E. (2013). Ochrona różnorodności biologicznej w miastach jako jedna z zasad wdrażania zrównoważonego rozwoju. Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 2, 5-14.