Analiza wizualna krajobrazu przy głównych trasach wjazdowych do Lublina
[ANALYSIS OF VISUAL LANDSCAPE AT MAIN GATEWAY ROUTES FOR LUBLIN ]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum (ISSN: 1644-0749)
Rok wydania: 2014
Tom: 13
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 5-21
Streszczenie: W skutek intensywnej rozbudowy miast wzdłuż tras dojazdowych dochodzi do znacznego zniekształcenia przestrzeni i chaosu przestrzennego. Zatarciu ulega granica między miastem a terenami otwartymi czy wiejskimi. Nie wiadomo do końca gdzie zaczyna się miasto. Historyczne bramy wjazdowe, które akcentowały sylwety miasta lub nawet te umowne, które niegdyś wprowadzały w odmiennie zagospodarowane przestrzenie, znikły bezpowrotnie. Dziś wjazdy to ginące w potopie reklam, tablice informacyjne z nazwą miasta określające przebieg granic administracyjnych. I o ile arterie komunikacyjne, stanowią ważny przedmiot zainteresowań wielu badaczy i drogowców, to bramy wjazdowe są poza zainteresowaniem projektantów. Niedoceniana jest ich funkcja reprezentacyjna i kreująca pierwsze wrażenie o danej miejscowości. W pracy zwrócono uwagę na 4 trasy wjazdowe do Lublina. Przeprowadzono analizy krajobrazowe i studium architektoniczno-krajobrazowe, co pozwoliło na określenie ich zasobów, walorów oraz opracowanie wytycznych dotyczących ich zagospodarowania.
Słowa kluczowe: bramy wjazdowe, analizy krajobrazowe, LublinCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Trzaskowska",
title = "Analiza wizualna krajobrazu przy głównych trasach wjazdowych do Lublina ",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum",
year = "2014",
number = "1",
pages = "5-21"
}

Cytowanie w formacie APA:
Trzaskowska, E. (2014). Analiza wizualna krajobrazu przy głównych trasach wjazdowych do Lublina . Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 1, 5-21.