Wartości przyrodnicze parków historycznych Lublina na tle struktury ekologicznej miasta
[Natural values of the historical parks in Lublin within ecological structure of city]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego (ISSN: 1896-1460)
Współautorzy: Paweł Adamiec
Rok wydania: 2014
Numer czasopisma: 25
Strony od-do: 57-69
Streszczenie: Parki miejskie są postrzegane, jako wartość kulturowa miasta realizująca różne potrzeby mieszkańców. Jednocześnie mówi się o nich w kontekście kształtowania środowiska przyrodniczego miasta, w związku z pełnieniem funkcji biologicznej, hydrologicznej i klimatycznej. Podział ten ukazuje dwa odrębne punkty widzenia przyrody w mieście. Problem jeszcze bardziej komplikuje się w przypadku parków zabytkowych, gdzie na pierwszy plan wysuwa się znaczenie historyczne, aspekty estetyczne oraz sposoby użytkowania i wykorzystania tych terenów. Jak wskazują prowadzone w Lublinie badania, charakteryzująca takie obiekty duża różnorodność biologiczna i walory przyrodnicze, są często wynikiem synantropizacji szaty roślinnej. W związku z zachodzącymi zmianami konieczna jest ciągła kontrola istniejących zasobów krajobrazowych pod różnymi aspektami. Jednocześnie próby ingerencji (w tym pielęgnacja i rewitalizacja) powinny być zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju, jako paradygmatu do odnowy zasobów historycznych i przyrodniczych
Słowa kluczowe: System Przyrodniczy Miasta (SPM), rewaloryzacje, parki historyczne, LublinCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Trzaskowska and Paweł Adamiec",
title = "Wartości przyrodnicze parków historycznych Lublina na tle struktury ekologicznej miasta ",
journal = "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego",
year = "2014",
number = "25",
pages = "57-69"
}

Cytowanie w formacie APA:
Trzaskowska, E. and Paweł Adamiec(2014). Wartości przyrodnicze parków historycznych Lublina na tle struktury ekologicznej miasta . Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 25, 57-69.