Uroczyska w lubelskich wąwozach część I
[The charming places in ravines of Lublin]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Współautorzy: Małgorzata Koszańska, Magdalena Krzysiak, Marek Czeżyk, Paweł Adamiec
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Wąwozy i suche doliny – potencjał i zagrożenia”
Redaktorzy: Ewa Trzaskowska
Strony od-do: 108-124
Streszczenie: Uroczyska są unikatową formą krajobrazu, cechującą się wysokimi walorami estetycznymi i wypoczynkowymi. Często położone są na terenach o charakterze dolinowym, co znacznie wpływa na ich specyfikę. Niestety utrudniona dostępność i brak zagospodarowania powodują, że miejsca te ulegają dewastacji. Celem opracowania było wyznaczenie i scharakteryzowanie uroczysk najbardziej cennych pod względem krajobrazowym i estetycznym, w obrębie wąwozów i suchych dolin Lublina. W badaniach, jako metodę badawczą wykorzystano analizę sensualną. Wykazano, że układy dolinowe Lublina obfitują w tego typu formy krajobrazowe, o różnym stopniu zachowania.
Słowa kluczowe: uroczyska, ochrona, zagospodarowanie, wąwozy i suche doliny, Lublin