Wąwozy i suche doliny Lublina : potencjał i zagrożenia
[ Ravines and dry valleys of Lublin: potential and risks]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2014