Rola przedogródków w poprawie warunków ekologicznych i społecznych osiedli mieszkaniowych
[Significance front gardens in form sustainable development housing estate]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIÓW KRAJOBRAZOWYCH PAN (ISSN: 1895-3980)
Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 7-20
Streszczenie: W Polsce przedogródki na osiedlach mieszkaniowych są formą zieleni niedocenianą. Założenia występujące na starszych osiedlach od lat stanowią nierozerwalny element zieleni spotykanej przed blokami, pomimo tego są to założenia spontaniczne. Na ogół nie mają one uregulowań prawnych, jedynie we wspólnotach mieszkaniowych spotykane są odpowiednie zapisy odnośnie użytkowania terenów położonych pod balkonami. Na wielu osiedlach jest jedynie przyzwolenie na zagospodarowanie takich terenów. W wielu miejscach np. Niemczech przedogródki wymieniane i wykorzystywane są jako sposób poprawy struktury zieleni w modernizowanych osiedlach mieszkaniowych. Mieszkańcy dostają je do zagospodarownia, a często również pomoc fachową przy zakładaniu oraz sadzonki. Doceniana jest ich rola w poprawie estetyki, stosunków społecznych, budowaniu wspólnoty, poprawie bezpieczeństwa. Artykuł stanowi próbę określenia funkcji przyrodniczej przedogródków zakładanych spontanicznie przy blokach na osiedlach mieszkaniowych oraz ich roli w kształtowaniu zrównoważonych miast. W tym celu w latach 2008-2010 podjęto badania przedogródków na osiedlach mieszkaniowych Lublina. Analizie poddano 250 założeń w których określono wielkość, strukturę, formę, estetykę, skład gatunkowy.
Słowa kluczowe: przedogródki, osiedla mieszkaniowe, LublinCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Trzaskowska",
title = "Rola przedogródków w poprawie warunków ekologicznych i społecznych osiedli mieszkaniowych",
journal = "TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIÓW KRAJOBRAZOWYCH PAN",
year = "2013",
number = "4",
pages = "7-20"
}

Cytowanie w formacie APA:
Trzaskowska, E. (2013). Rola przedogródków w poprawie warunków ekologicznych i społecznych osiedli mieszkaniowych. TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIÓW KRAJOBRAZOWYCH PAN, 4, 7-20.