Spontaneous vascular flora of selected cemeteries in Lublin and the surrounding area

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Acta Agrobotanica (ISSN: 0065-0951)
Współautorzy: Katarzyna Karczmarz
Rok wydania: 2013
Tom: 66
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 107-121
Streszczenie: Od co najmniej pół wieku w polskich miastach obserwowane jest ubożenie roślinności synantropijnej. Dotyczy to zarówno zmniejszenia areałów jej występowania jak i różnorodności gatunkowej. Jest to związane ze zmianami zagospodarowania, szybszym procesem budowlanym, coraz mniejszą ilością nieużytków, rzadziej występującymi w miastach terenami rolniczymi i zabudowaniami gospodarczymi. Unowocześnieniu uległa gospodarka komunalna, rzadziej spotykane są wysypiska śmieci, ziemi czy gruzu. Poza tym, estetyka przyjęta przez współczesnego człowieka nie pozwala na istnienie roślinności spontanicznej, gdyż w uporządkowanym świecie nie jest akceptowana aż tak duża dowolność i swoboda. Tymczasem roślinność synantropijna jest jednym z elementów zieleni współtworzącym specyficzny ekosystem miejski. Zwiększa bogactwo gatunkowe, poprawia klimat, wpływa na zmniejszenie zanieczyszczeń i hałasu. W pracy zasygnalizowano trudności związane z zachowaniem tej roślinności w miastach oraz przedstawiono koncepcję wprowadzenia jej na tereny zieleni. Zaprezentowano różne formy zieleni, gdzie możliwe jest zastosowanie roślin synantropijnych np.: trawniki ekologiczne i łąki kwietne, ekstensywne ogrody na dachach oraz parki ekologiczne.
Słowa kluczowe: rośliny synantropijne, cmentarze
DOI: 10.5586/aa.2013.028Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Trzaskowska and Katarzyna Karczmarz",
title = "Spontaneous vascular flora of selected cemeteries in Lublin and the surrounding area",
journal = "Acta Agrobotanica",
year = "2013",
number = "2",
pages = "107-121"
}

Cytowanie w formacie APA:
Trzaskowska, E. and Katarzyna Karczmarz(2013). Spontaneous vascular flora of selected cemeteries in Lublin and the surrounding area. Acta Agrobotanica, 2, 107-121.