Sacrum i profanum w ogrodach przykościelnych
[Sacred and profane in the church gardens]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego (ISSN: 1896-1460)
Współautorzy: Paweł Adamiec
Rok wydania: 2013
Tom: 22
Strony od-do: 11-22
Streszczenie: Zarówno świątynie jak i ogrody, były symbolicznym zapisem pierwotnych krajobrazów. Znaczenia sakralne w ogrodzie sygnalizowano poprzez wprowadzanie do nich symbolicznych elementów, jak i odpowiednio ukształtowaną strukturę. Zarówno materiał roślinny, jak i sposoby jego kształtowania nawiązywały do ogrodu rajskiego. Świetności budowlom, dodawały okalające dostojne drzewa, krzewy i rośliny zielne, dobrane zgodnie z symboliką chrześcijańską. Obecnie w świadomości wielu ludzi (niezależnie od religii) budowla kościoła i jego otoczenie jawi się jako miejsce sacrum, miejsce szczególne pod względem formalnym jak i metafizycznym, wydzielone od strefy profanum. O ile kościół jako budowla architektoniczna jest identyfikowany w przestrzeni, dzięki umieszczonym symbolom religijnym, to wskazanie sacrum na terenie ogrodu kościelnego może sprawiać trudności. Przestrzeń ta aranżowana jest w różny sposób, często zaskakując sposobami aranżacji. Umieszcza się w niej obce i mało estetyczne elementy przestrzenne (parkingi, śmietniki, tablice reklamowe), jednocześnie marginalizując funkcję ogrodu przykościelnego jako sfery sacrum. Na podstawie badań przeprowadzonych w Lublinie i okolicach, dokonano oceny zachowania aranżacji i zagrożeń dla sfery sacrum w ogrodach przykościelnych. Analizie poddano nasadzenia i ich symbolikę. Wskazano również jak przywrócić sferę sacrum na terenach przykościelnych.
Słowa kluczowe: kościoły, ogrody kościelne, sfera sacrum i profanumCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Trzaskowska and Paweł Adamiec",
title = "Sacrum i profanum w ogrodach przykościelnych",
journal = "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego",
year = "2013",
pages = "11-22"
}

Cytowanie w formacie APA:
Trzaskowska, E. and Paweł Adamiec(2013). Sacrum i profanum w ogrodach przykościelnych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 11-22.