Diagnoza stanu i walorów parków miejskich Lublina oraz wytyczne do ich kształtowania
[The diagnosis and guidelines for development of Lublin city parks ]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury (ISSN: 0079-3450)
Rok wydania: 2012
Tom: 8
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 7-18
Streszczenie: Parki mogą być postrzegane z jednej strony jako wartość kulturowa miasta, tereny realizujące różne potrzeby mieszkańców, z drugiej w kontekście kształtowania środowiska przyrodniczego miasta, pełniącego funkcje przyrodnicze: biologiczne, hydrologiczne i klimatyczne. W obu podejściach na pierwszy plan wysuwa się warunek kompleksowej oceny i badania całości „tworzywa", wskazując na istotę budowania przez parki systemu, którego celem jest zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do zieleni. W pracy przeprowadzono wieloaspektowe analizy przestrzeni parków Lublina, które pozwoliły na sformułowanie wytycznych dotyczących ich kształtowania, modernizacji aby jak najlepiej pełniły zadane im funkcje.
Słowa kluczowe: parki, tereny zieleni, rewitalizacja, LublinCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Trzaskowska",
title = "Diagnoza stanu i walorów parków miejskich Lublina oraz wytyczne do ich kształtowania",
journal = "Teka Komisji Urbanistyki i Architektury",
year = "2012",
number = "1",
pages = "7-18"
}

Cytowanie w formacie APA:
Trzaskowska, E. (2012). Diagnoza stanu i walorów parków miejskich Lublina oraz wytyczne do ich kształtowania. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, 1, 7-18.