Wartość estetyczna trawników ekstensywnych na wybranych obiektach Lublina
[Aesthetic value of extensive lawns on selected items of Lublin]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Łąkarstwo w Polsce / Grassland Science in Poland (ISSN: 1506-5162)
Współautorzy: Paweł Adamiec
Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 15
Strony od-do: 193-203
Streszczenie: Trawniki zajmują największa powierzchnię terenów zieleni. Zgodnie z definicją to zadarnione powierzchnie gruntu z użyciem roślin trawiastych (Haber 2001), najczęściej agregacje 5-6 wyselekcjonowanych gatunków. W pracy ocenie estetycznej poddano przyuliczne trawniki ekstensywne, na których w wyniku sukcesji pojawiają się gatunki spontaniczne, synantropijne, łąkowe, murawowe jak również zbiorowiska synantropijne. W badaniach zwrócono uwagę na zmienność takich trawników określonych przez aspekt estetyczny, okres kwitnienia, zmienność kolorystyczną. Ocena takich muraw pod kątem walorów estetycznych jest niezbędna w ustalaniu zakresu i sposobu ochrony jak i precyzowania zasad racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów przyrodniczych zgodnie z predyspozycjami do tworzenia w miastach wielofunkcyjnych terenów zieleni. Może być elementem w ustalaniu zasad ekologicznie zrównoważonego użytkowania tych terenów, w tym zmniejszenia kosztów utrzymania terenów zieleni oraz zwiększania różnorodnoś
Słowa kluczowe: trawniki ekstensywne, aspekt estetyczny, tereny zieleni, LublinCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Trzaskowska and Paweł Adamiec",
title = "Wartość estetyczna trawników ekstensywnych na wybranych obiektach Lublina",
journal = "Łąkarstwo w Polsce / Grassland Science in Poland",
year = "2012",
number = "15",
pages = "193-203"
}

Cytowanie w formacie APA:
Trzaskowska, E. and Paweł Adamiec(2012). Wartość estetyczna trawników ekstensywnych na wybranych obiektach Lublina. Łąkarstwo w Polsce / Grassland Science in Poland, 15, 193-203.