Roślinność pasów przydrożnych Lublina. Potencjał i zagrożenia
[Flora of roadside strips of Lublin. The Potential and threats]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017
Dostęp WWW: https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/srodowisko/aktualnosci/2018/konferencja_-_roslinnosc_pasow_przydroznych/monografia_-_roslinnosc_pasow_przydroznych_lublina.pdf