Krajobrazy Lublina- roślinność naturalna
[Landscapes of Lublin - natural vegetation]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016
Redaktorzy: Paweł Adamiec